İl *
Cinsiyetiniz
Ehliyetiniz Var Mı? Evet Hayır
Motosiklet Deneyiminiz Var Mı? Evet Hayır
Deneyiminiz Varsa Kaç Yıllık?
Hiç motosiklet eğitimi aldınız mı ? Evet Hayır


TREND MOTOSİKLER PAZARLAMA A.Ş. ve/veya www.trendmoto.com.tr internet sitesinde belirtilen yetkili satıcı ve servisler adına işbu formda beyan edilen elektronik iletişim adreslerime gönderilecek tanıtım, pazarlama, bilgilendirme, promosyon ve reklam kampanyası ve bu kapsamda müşteri memnuniyeti çalışmaları gibi amaçlarla telefon, sms ve e posta gibi her türlü ticari elektronik ileti ile tarafımla iletişime geçilmesini kabul ediyorum.

Trend Motosiklet Pazarlama A.Ş.(Şirket) olarak, bu form aracılığıyla topladığımız kişisel verilerinizi; iletişim, pazarlama, tanıtım, bilgilendirme ve promosyon faaliyetlerimiz, bununla birlikte mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek amacıyla ve size daha iyi hizmet verebilmek için 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında veri sorumlusu sıfatıyla işlemekte ve saklamaktayız. Yukarıda yer alan formda belirttiğiniz ve bizimle paylaştığınız bilgileriniz, http://www.trendmoto.com.tr/kisisel-verilerin-korunmasi/ internet sitesinde yer alan aydınlatma metnindeki prensiplere bağlı kalmak şartıyla ve talebinize uygun hizmet sunabilmek ve sözleşmenin kurulması ve ifası (sürüş eğitimi düzenleme, sürüş eğitimleri hakkında bilgi verme) kapsamında www.trendmoto.com.tr internet sitesinde belirtilen yurt içinde bulunan yetkili satıcılarımızı, servislerimiz ile diğer üçüncü kişilere aktarılmakta, yetkili satıcılarımız ve Şirket'imiz tarafından işlenmekte ve saklanmaktadır. Kanun kapsamında kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin haklarınız hakkında bilgi almak için lütfen aydınlatma metnimizi okuyunuz.

Yasal koşulları kabul ediyorum.

Güvenlik Kodu


Cevap:

Eğitimler sadece Suzuki ve Piaggio markalarına ait 250cc altı motorlarla verilmektedir. Öğrenciler kendi motorları ile eğitim almayacaklardır.
Öğrenciler isterse kendi ekipmanları ile eğitim alabileceklerdir. (Kask, mont vs.) eksik malzemeleri burada tamamlanacaktır.
Öğrenci, sürüş sırasında eğitmenler tarafından bildirilecek sözlü ve yazılı tüm talimatlara harfiyen uyacağını, tüm kanun, yönetmelik, yönerge ve talimatlara uygun olarak hareket edeceğimi kabul ve beyan eder.
Öğrenci, sürüş sırasında kendi veya üçüncü kişilerin kasıt veya ihmali veya dikkatsizliği nedeniyle, gerek kendisini gerek üçüncü kişilerin uğrayabileceği ve vücut bütünlüğünü etkileyecek her türlü yaralanmalar dahil tüm zararları ve tedavi masraflarını somut olaya göre kendisinin karşılayacağını, bu nedenle ADARAT’ ın veya Trend’in hiç bir suretle hukuki ve cezai sorumluluğunun bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
Öğrenci, aşağıda yazılı iletişim bilgilerimin ADARAT ve TREND Motosiklet Pazarlama A.Ş. tarafından kullanılmasına izin verir. İşbu metinde yer alan her bir madde tarafımca okunup dikkatlice değerlendirildikten ve bunlarla ilgili gerekli açıklamaların yetkililerce yapıldıktan sonra özgür irademle iş bu eğitimi almaya karar vermiş bulunmaktayım.
Hüküm ve Koşullar
www.trendmoto.com.tr web sitesinin mülkiyeti, Trend Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.’ye aittir.
Trend’in sunucuları, IP adresinizi esas alarak sitemizi ziyaret için kullandığınız bilgisayarı veya başka cihazı tanımlar. Kişisel bilgilerinizin dışındaki “domain name”, “e-mail adresi” gibi bilgilerinizi depolar.
Bayilerimiz, tüketiciler ve web sitemizi ziyaret eden diğer kişilerle ilgili her türlü bilginin gizliliği, Trend için son derecede önemlidir. Bilgileriniz üçüncü kişilerle paylaşılmaz.
Verdiğiniz bilgiler, aksini talep etmediğiniz takdirde, ürünler ve hizmetlerimiz ile ilgili bilgileri sunmak ve sizinle bu konularda iletişime geçmek için kullanılacaktır. Ürün ve hizmetler ile bedelleri gibi konularda göndereceğimiz mesajları almak istemediğiniz ve bu talebinizi www. trendmoto.com.tr adresine girerek bildirdiğiniz takdirde, bu talebiniz derhal yerine getirilecektir.
Web sitemizdeki bilgi ve materyallerin olduğu gibi aktarıldığını, web sitemizin veya yönlendirilen sitelerin kullanılması, metin, grafik, resim, vs. materyallerin indirilmesi sırasında, saldırılara/virüslere karşı gerekli bütün önlemlerin alınması gerektiği, bu gerekliliğe uyulmadığı takdirde Trend Motor ve çalışanlarının hukuki ve cezai sorumluluğunun olmayacağı konusunda sizleri önemle uyarmaktayız.
Yasa ve diğer mevzuat hükümleri, web sitemizi ziyaretinizde, sitemizdeki bilgilere erişim ile sınırlı haklar vermektedir. Sitemizde bulunan ve fikri ve sınai haklar konusu olan, marka, logo, amblem, vs. bilgi ve materyalleri izinsiz kullananlara, yetkili merciler tarafından hukuki ve cezai yaptırımlar uygulanabilir.
Web sitemize gönderilen bütün bilgi, yazışma, vs. Trend Motor web sitesi ve diğer ziyaretçiler tarafından kullanılabilecektir.